Jak wygląda pierwsza wizyta w ramach pakietu?

Wizyta trwa ok. 3h, zbierany jest szczegółowy wywiad, przeprowadzana jest analiza dokumentacji medycznej, przyjmowanych leków, przebieg hospitalizacji, przeprowadzane jest szczegółowe badanie psychologiczne, a na koniec pacjent odbywa diagnostyczną wizytę u lekarza, na której przechodzi ocenę psychiatryczną i neurologiczną zakończoną wstępnym rozpoznaniem. Lekarz zleca dodatkowe badania, jeśli są wskazane. Wdrażane jest początkowe leczenie.

Jak wygląda druga wizyta w ramach pakietu?

Na wizycie odbywa się weryfikacja wstępnego rozpoznania z pierwszej wizyty, omówione zostają wyniki dodatkowych badań, stawiana jest końcowa diagnoza a leczenie dostosowywane do niej. Po drugiej wizycie lekarskiej odbywa się konsultacja u psychologa w celu przeprowadzenia dodatkowych badań, jeśli są potrzebne oraz omawiane jest rozpoznanie postawione przez lekarza pod kątem profilaktyki, ćwiczeń pamięci, możliwości spowolnienia zaburzeń poznawczych.

Czym jest badanie 60+?

Jest to oferta skierowana dla seniorów, którzy kierowani są przez lekarzy, neurologów i psychiatrów spoza naszego ośrodka w celu wykonania badania pamięci w diagnozie otępień. Po badaniu przygotowywana jest opinia neuropsychologiczna, którą pacjent przekazuje lekarzowi. Zawiera ona wyniki badania, interpretację wyników oraz zalecenia neuropsychologiczne.

 

Pacjenci ośrodka tego typu usługę mają zapewnioną w ramach pakietów lekarsko-neuropsychologicznych, dzięki czemu koszt badania jest mniejszy.

Jaki jest zakres badania podstawowego?

Badanie neuropsychologiczne podstawowe dla innych grup obejmuje jedno spotkanie do 2h* + wydanie opinii, najczęściej służy ustaleniu, czy zaburzenia pamięci lub uwagi mają charakter obiektywny czy subiektywny wymagać będzie dodatkowych badań psychologicznych. Więcej informacji udziela rejestracja.

Jaki jest zakres badania specjalistycznego?

Celem badania opisanego jako specjalistyczne jest przeprowadzenie bardziej całościowej oceny, np. w celu przygotowania rehabilitacji poznawczej dla pacjentów po uszkodzeniach mózgu (wypadki, udary, neuroinfekcje). Liczbę spotkań określa psycholog przeprowadzający badanie podczas pierwszej wizyty. Możliwe, że pełna diagnoza nie będzie mogła odbyć się podczas jednej wizyty, ponieważ skierowanie lekarza lub rodzaj problemów pacjenta (w szczególności osób młodych) będzie wymagać kilku spotkań.

Jak wygląda terapia neuropsychologiczna?

Program rehabilitacyjnych ustalany jest w oparciu o indywidualnej potrzeby osoby i wyniki badania neuropsychologicznego.

Jaka jest częstotliwość terapeutycznych?

Może to być intensywny, kilkutygodniowy program terapeutyczny lub wielokierunkowa, wielomiesięczna, neuropsychologiczna opieka terapeutyczna prowadzona stacjonarnie oraz za pomocą narzędzi do terapii zdalnej.

W “Promente” podchodzimy do leczenia kompleksowo. Pacjenci mogą liczyć na opiekę neurologa, psychiatry i neuropsychologa. W Centrum prowadzone są także badania naukowe, co daje naszym pacjentom dodatkowe możliwości w zakresie diagnozy i leczenia.