diagnoza neuropsychologiczna, członek zespół badań klinicznych