Pierwsza wizyta

Do Poradni Psychogeriatrycznej zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 60 lat i osoby młodsze, mające problemy z funkcjami poznawczymi, np. z pamięcią. Dzięki kompleksowej diagnozie, której wszystkie elementy zostaną wykonane jednego dnia, bez zbędnego oczekiwania, dowiesz się, jaka może być przyczyna trudności (np. czy jest to choroba Alzheimera, inna choroba neurodegeneracyjna albo depresja). Lekarz zaplanuje odpowiednie leczenie, a także zaproponuje harmonogram wizyt kontrolnych, co pozwoli na wdrożenie optymalnego postępowania w przypadku danego pacjenta.

Pierwsza wizyta w Poradni Psychogeriatrycznej trwa około 3 godziny, z każdym specjalistą pacjent spędza około godziny.  Wszystkie badania przeprowadzane są bez pośpiechu, w spokojnej atmosferze, z poszanowaniem intymności pacjenta. Chodzi o to, aby osoba przychodząca na badanie czuła się komfortowo i bezpiecznie.

Najpierw pacjent i osoba towarzysząca mu spotykają się z pielęgniarką, która przeprowadza szczegółowy wywiad dotyczący m. in. dotychczasowego leczenia, leków przyjmowanych na stałe, wprowadzonej suplementacji, sytuacji socjalnej pacjenta oraz obciążeń rodzinnych. 

Pielęgniarka przeprowadza również badanie fizykalne, w trakcie którego mierzy ciśnienie i tętno. Sprawdza także czy u pacjenta występują problemy skórne lub z funkcjonowaniem zmysłów oraz kłopoty z poruszaniem się.

Następnie neuropsycholog bada funkcje poznawcze seniora. Specjalista ten ma przygotowany standardowy zestaw testów sprawdzających funkcje poznawcze, który jest modyfikowany w razie potrzeb i dostosowywany do możliwości konkretnego pacjenta. Neuropsycholog stawia wstępną diagnozę dotyczącą funkcji poznawczych badanej osoby.

Uzyskane podczas dwóch pierwszych etapów wyniki przekazywane są lekarzowi, który mając już sporo informacji zaprasza pacjenta na wizytę lekarską i kontynuuje badanie oraz proponuje odpowiednie leczenie, formułując wstępną diagnozę. W niektórych przypadkach lekarz może zlecić dodatkowe badania (np. rezonans magnetyczny lub badanie płynu mózgowo-rdzeniowego).  

 

Przygotowanie do wizyty

Bardzo ważne jest, żeby odpowiednio przygotować się do wizyty. Koniecznie trzeba ze sobą zabrać:

Pacjentowi zawsze powinna towarzyszyć bliska osoba. Po pierwsze będzie go wspierała, po drugie w razie potrzeby udzieli specjalistom dodatkowych informacji i porozmawia z lekarzem o zaleceniach i diagnozie. To bardzo ważne ponieważ do Poradni Psychogeriatrycznej przychodzą osoby mające problemy z funkcjami poznawczymi.

Kolejne wizyty w Promente

Kolejna wizyta odbywa się zazwyczaj po około 6-8 tygodniach (chyba, że lekarz zaleci inaczej). Trwa godzinę. Najpierw chory i jego bliski spotykają się z lekarzem, który zapoznaje się z wynikami badań (jeśli były zlecone), ocenia przebieg leczenia wprowadzonego na pierwszej wizycie i w razie potrzeby modyfikuje je albo doprecyzowuje diagnozę. Następnie zaplanowane jest spotkanie z neuropsychologiem lub psychologiem, który przeprowadza psychoedukację związaną z dolegliwościami pacjenta. Informuje, w jaki sposób należy ćwiczyć pamięć, może polecić odpowiednie książki, podpowiedzieć jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami związanymi z chorobą. Ta część jest szczególnie ważna dla osoby bliskiej pacjentowi, która ma okazję dopytać o różne kwestie dotyczące opieki nad chorym i relacji z nim. Wizyta u każdego ze specjalistów trwa 30 minut.

Kolejne kontrolne wizyty lekarskie odbywają się zazwyczaj co 3 miesiące (trwają 30 minut). Co pół roku chory i jego opiekun przychodzą na dłuższe spotkanie, podczas którego chory ponownie przechodzi testy neuropsychologiczne. Ich wyniki porównywane są z wynikami testów wykonanych podczas pierwszej wizyty. Po wizycie u neuropsychologa, na którą trzeba sobie zarezerwować 45 minut, pacjent widzi się z lekarzem (wizyta trwa 30 minut).

W “Promente” podchodzimy do leczenia kompleksowo. Pacjenci mogą liczyć na opiekę neurologa, psychiatry i neuropsychologa. W Centrum prowadzone są także badania naukowe, co daje naszym pacjentom dodatkowe możliwości w zakresie diagnozy i leczenia.

Wsparcie dla pacjenta oraz jego opiekunów

Każda wizyta to nie tylko ocena medyczna, ale również wsparcie psychologiczne i edukacja na temat choroby, jej wpływu na życie codzienne oraz sposobów radzenia sobie z trudnościami. Zapewniamy kompleksową opiekę, mając na uwadze nie tylko zdrowie fizyczne, ale i dobrostan emocjonalny pacjentów oraz ich rodzin.