Neuropsycholog

Poradnia neuropsychologiczna w Bydgoszczy

Pierwsza poradnia tego typu w regionie kujawsko-pomorskim. 

Tworzymy standardy!

Poradnia Neuropsychologiczna „Promente” jest kluczowym uzupełnieniem oferty przygotowanej m.in. dla pacjentów z zaburzeniami pamięci i innymi zaburzeniami poznawczymi (zobacz także leczenie choroby Alzheimera), które zostały wywołane m.in. chorobą, wypadkiem lub stylem życia. Skorzystać z niej może każdy, kto czuje, że jest mu potrzebna diagnoza i poprawa funkcjonowania pamięci, uwagi i innych funkcji poznawczych.
Diagnoza neuropsychologiczna - neuropsycholog Bydgoszcz

Specjaliści w naszym ośrodku ustalą z czego mogą wynikać problemy, czy są odwracalne i jakie oddziaływania rehabilitacyjne podjąć, aby przywrócić dobre funkcjonowanie umysłu lub spowolnić postęp choroby, np. chorób otępiennych.

Mózg jest niezwykle plastycznym organem. Odpowiednia rehabilitacja i profilaktyka mogą znacznie poprawić i na długo utrzymać sprawność naszej pamięci i uwagi.

Neuropsycholog Bydgoszcz - Promente
Badanie neuropsychologiczne - Promente Bydgoszcz
Diagnoza neuropsychologiczna
Badanie neuropsychologiczne

Rehabilitacja neuropsychologiczna polega na treningu funkcji poznawczych, często wspierana jest specjalnym sprzętem i oprogramowaniem. Dodatkowo wykorzystywana jest również stymulacja mózgu za pomocą takich narzędzi jak mikropolaryzacja (tDCS) oraz neurofeedback (biofeedback EEG), które wkrótce pojawią się w „Promente”. 

Specjalista neuropsycholog doradzi również, jak “ćwiczyć” mózg w domowym zaciszu. Poradzi także opiekunom osób z chorobami neurodegeneracyjnymi, jakie działania należy podejmować z podopiecznym, aby osiągnęli oni maksymalny, w ich sytuacji, poziom funkcjonowania w życiu codziennym.

Rehabilitacja neuropsychologiczna oraz trening funkcji poznawczych mogą być stosowane u osób:

W PROPSYCHE specjalizujemy się w diagnozie neuropsychologicznej przeprowadzanej na potrzeby potwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń otępiennych u osób starszych. Badamy pacjentów na zlecenie innych specjalistów, takich jak neurolog czy psychiatra, wspomagając postawienie przez nich rozpoznania zaburzeń otępiennych i/lub innych chorób układu nerwowego, które wpływają na obniżenie sprawności funkcji poznawczych.

badanie-pamięć-Promente

Łagodne zaburzenia poznawcze. Co robić, gdy wystąpią?

Łagodne zaburzenia poznawcze – Czy zawsze prowadzą do choroby Alzheimera? Czy można im przeciwdziałać? Jak to robić?

Osłabienie funkcji poznawczych jest częstym problemem wieku podeszłego. Chodzi o takie czynności jak: spostrzeganie, uczenie się, zdolności wzrokowo-przestrzenne, uwaga, myślenie, funkcje językowe, pamięć oraz funkcje wykonawcze. Nie zostało ustalone nasilenie zmian naturalnie wpisujących się w proces starzenia, nie ma wzorca zgodnie, z którym można by uznać pojawiające się osłabienie funkcji poznawczych za normalne. Mild Cognitive Impairment, czyli Łagodne Zaburzenia Poznawcze (ŁZP) są stanem pośrednim między „normalnym” starzeniem się, a otępieniem. Ich przyczyną mogą być m.in. zmiany zwyrodnieniowe lub naczyniowe, zaburzenia psychiczne (depresja, obniżony nastrój, lęk), urazy, choroby metaboliczne. W zależności od przyczyny objawy mogą postępować, utrzymywać się na stałym poziomie, ale możliwe jest także, że się cofną.

W Promente zajmujemy się między innymi badaniem funkcji poznawczych. W naszym ośrodku możesz się sam przebadać pod tym kątem albo sprawdzić czy Twój bliski dotknięty jest na przykład łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, mogącymi być zwiastunem choroby Alzheimera. Specjaliści podpowiedzą, co w takiej sytuacji robić, zaproponują dalsze badania albo specjalne treningi.

Łagodne zaburzenia poznawcze przychodzą z wiekiem

Częstość występowania ŁZP szacowana jest bardzo różnie. Jedno z badań mówi, że wynosi 6,7 proc. wśród osób w wieku 60–64 lata, 8,4 proc. u tych, którzy mają 65–69 lat, 10,1 proc. u 70–74-latków, 14,8 proc. wśród 75–79 latków i aż 25,2 proc w przedziale wiekowym 80–84 lata. Są jednak także bardziej pesymistyczne szacunki, według których łagodne zaburzenia poznawcze występują nawet u 50 proc. osób w starszych grupach wiekowych.

seniorów będzie coraz więcej

Im jesteśmy starsi, tym bardziej prawdopodobne jest wystąpienie u nas łagodnych zaburzeń poznawczych.

ŁZP - kiedy występują?

Po raz pierwszy ŁZP i ich kryteria zostały opisane przez Ronalda Petersena. By rozpoznać takie zmiany stosuje się właśnie tzw. kryteria Petersena, związane są one z:

Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 ŁZP „charakteryzują się upośledzeniem pamięci, trudnościami w uczeniu się, zmniejszoną umiejętnością koncentrowania się na zadaniu dłużej niż przez krótką chwilę. Często występuje wyraźne uczucie zmęczenia psychicznego przy próbie wykonania zadań umysłowych, a uczenie się nowych rzeczy wydaje się trudne, nawet jeśli obiektywnie jest efektywne. Żaden z objawów nie jest tak nasilony, żeby rozpoznać otępienie”.

Badania nad ŁZP

Badacze zajmujący się ŁZP skupiają się między innymi na ustaleniu korelacji między zmianami neuroanatomicznymi a wynikami testów neuropsychologicznych. Chodzi o to, aby ustalić ryzyko wystąpienia otępienia. U części pacjentów z ŁZP zmiany nie postępują, a nawet się cofają, ale jest także pewna grupa, w której są preludium otępienia. Szczególnie uważnie należy obserwować ŁZP z amnestycznymi zaburzeniami poznawczymi. Ten stan może zapowiadać Alzheimera.

Wyróżnia się cztery podtypy ŁZP:

Jak się chronić?

Cały czas poszukuje się sposobów zapobiegania dalszemu rozwojowi ŁZP. Badacze próbują ustalić co mogłoby zadziałać jako czynnik ochronny dla naszego mózgu. Uznaje się, że najbardziej efektywne metody to trening funkcji poznawczych oraz aktywność fizyczna.

Aby poprawić sprawność umysłową osób starszych stosuje się różne formy interwencji poznawczych. Można je podzielić na treningi funkcji poznawczych, stymulację poznawczą i rehabilitację poznawczą.

Aktywność edukacyjna, kulturalna, społeczna i rekreacyjna “chronią” nasze funkcje poznawcze. Nawet czytając ten tekst ćwiczysz pamięć.

Treningi funkcji poznawczych polegają na zaangażowaniu uczestników w zaplanowaną, ustrukturyzowaną i kontrolowaną aktywność poznawczą. Stosuje się treningi oparte na uczeniu strategii oraz treningi rdzennych procesów poznawczych. Można trenować jedną funkcję poznawczą albo kilka podczas treningów wielodomenowych. Między innymi tego typu działania oferujemy w “Promente”.

Nasi specjaliści podpowiedzą także jaką stymulację poznawczą można zastosować u danego pacjenta. Stymulacja poznawcza jest znacznie mniej ustrukturyzowana i bardziej związana z życiem codziennym niż trening funkcji poznawczych. Chodzi w niej o zaangażowaniu osób starszych w aktywności, które „chronią” funkcje poznawcze. To takie działania jak: aktywność edukacyjna, kulturalna, społeczna i rekreacyjna.

Trening funkcji poznawczych przydaje się wszystkim nie tylko osobom z zaburzeniami pamięci.

Wymienione metody stosowane są także w przypadku normalnego starzenia się jako forma prewencji chorób związanych z demencją. Mogą nawet poprawić poziom funkcjonowania. Gdy zaburzenia poznawcze już są, terapia ma zapobiegać pogłębianiu się problemów, spowalnianiu negatywnych zmian. W tym ostatnim przypadku oprócz wymienionych już metod stosuje się także rehabilitację poznawczą. Najpierw trzeba dokładnie zidentyfikować problemy w funkcjonowaniu poznawczym danej osoby i cel jaki chcemy osiągnąć. Efektem ma być jak najlepsza adaptacja chorego do danych warunków. W rehabilitację zaangażowany jest nie tylko pacjent, ale także jego rodzina, bliscy, opiekunowie, personel medyczny.

Lepiej się wysypiać

W zapobieganiu ŁZP sprawdza się higieniczny tryb życia: odpowiednia dieta, sport, unikanie stresu i wysypianie się.

W jednym z badań obserwowano grupę ponad 2 tysięcy osób w wieku 65 lat i starszych. Najpierw jednak ustalono, ile czasu w ciągu doby śpią czy robią sobie drzemki w ciągu dnia. Zapytano także o nocne wybudzenia i chrapanie. Po 10 latach oceniono ich funkcje poznawcze. Okazało się, że ci, którzy spali mniej niż 6 i pół godziny, oraz ci, którzy mają problem z nadmierną senności dzienną są bardziej narażeni na ŁZP. U badanych oddających się drzemkom w ciągu dnia łagodne zaburzenia poznawcze występowały rzadziej.

Dieta, sport, unikanie stresu i wysypianie się - pomogą w problemach z pamięcią

Z innych badań wynika, że ryzyko wystąpienia zaburzeń funkcji poznawczych zmniejsza również aktywność fizyczna. Co więcej może nawet pomóc je redukować. Według badaczy warto, aby osoby powyżej 75 roku życia wykonywały ćwiczenia rozciągające i tonizujące. Pozytywnie na funkcje poznawcze wpływają także ćwiczenia aerobowe i wytrzymałościowe.

Piśmiennictwo:

1. Barber S.E., Clegg A.P., Young J.P. (2012). Is there a role for physical activity in preventing cognitive decline in people with mild cognitive impairment? Age and Ageing. 41: 5–8.

2. Geriatryczna Platorma Telediagnostyczna jako przesiewowa metoda oceny obecności chorób neurodegeneracyjnych związanych ze starzeniem. (2019). Geriatria. 13: 28-36.

3. Kot-Bryćko K., Pietraszkiewicz F., Piotrowska U. (2017). Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 23 (2): 129–133.

4. Petersen R.C., Lopez O., Armstrong M.J. et al. (2018). Practice guideline update summary: mild cognitive impairment: report of

Piśmiennictwo:

1. Barber S.E., Clegg A.P., Young J.P. (2012). Is there a role for physical activity in preventing cognitive decline in people with mild cognitive impairment? Age and Ageing. 41: 5–8.

2. Geriatryczna Platorma Telediagnostyczna jako przesiewowa metoda oceny obecności chorób neurodegeneracyjnych związanych ze starzeniem. (2019). Geriatria. 13: 28-36.

3. Kot-Bryćko K., Pietraszkiewicz F., Piotrowska U. (2017). Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 23 (2): 129–133.

4. Petersen R.C., Lopez O., Armstrong M.J. et al. (2018). Practice guideline update summary: mild cognitive impairment: report of

the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 90: 126–135.

5. Siemiński. M. (2017). Zaburzenia snu w chorobie Alzheimera. Polski Przegląd Neurologiczny. 13 (4): 173–185.

6. Zając-Lamparska L. (2019) Niefarmakologiczna terapia funkcji poznawczych w łagodnych zaburzeniach poznawczych oraz jej efektywność w świetle metaanaliz i przeglądów systematycznych. Aktualności Neurologiczne, 19 (2): 74–82

Neurolog, Robert Kucharski radzi, jak zadbać o pamięć

Robert Kucharski - specjalista neurolog w Promente

“ Trzeba się kształcić, uczyć nowych rzeczy. Nie mam na myśli rozwiązywania krzyżówek, bo one bazują na tym co już wiemy, ale chodzi o uczenie się całkiem nowych dla nas rzeczy np. języków obcych, malowania, programowania, czegokolwiek czego do tej pory nie wykonywaliśmy. Ważne, żeby to były nowe rzeczy, angażujące nieużywane dotąd części mózgu. Należy to zacząć robić w tak zwanym średnim wieku, czyli przed rozpoczęciem procesu uszkadzającego mózg, tj. mając 35 do maksymalnie 50 lat.

Choroba Alzheimera rozpoczyna się 15-20 lat przed wystąpieniem objawów klinicznych.

Ruch na zdrowie

Inną metodą jest zachowanie samej aktywności fizycznej. Jeśli będziemy na przykład dużo spali i mało się ruszali, to nasz mózg będzie leniuchował razem z nami. Nie musi to być uprawianie wymagającego sportu, wystarczy kilka tysięcy kroków dziennie, czyli zwyczajowe marsze codzienne. Taka aktywność zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera w przyszłości. – radzi Dr Robert Kucharski

Mózg też musi odpocząć

Kolejna rzecz, która ma znaczenie, to sposób życia. Czy występuje u nas duże nasilenie stresu, czy bombardujemy nasz mózg nadmiarem bodźców? Mózg też musi odpoczywać. Ważne są wreszcie nasze relacje społeczne. Rozmowa, to jedna z najprostszych i najlepszych form angażowania całego mózgu. Nie może to być jednak rozmowa o niczym, ale rozmowa, która intelektualnie nas pobudza, zmusza do wysiłku. Najlepiej, gdy rozmawiamy z różnymi osobami, z różnych środowisk. Jak mówiła pani profesor, która przekazywała mi wiedzę o chorobie Alzheimera: najlepszą metodą zapobiegania jej jest „spacer z książką w ręku i przyjacielem pod rękę”. To bardzo trywialne stwierdzenie, ale doskonale oddające to, co nam pozwoli utrzymać sprawność intelektualną jak najdłużej.  –mówi Dr Robert Kucharski

W “Promente” podchodzimy do leczenia kompleksowo. Pacjenci mogą liczyć na opiekę neurologa, psychiatry i neuropsychologa. W Centrum prowadzone są także badania naukowe, co daje naszym pacjentom dodatkowe możliwości w zakresie diagnozy i leczenia.